Poprzedni temat «» Następny temat
Regulamin
Autor Wiadomość
Chicago


Chicago

Wysłany: 30 Maj 2016, 13:32   Regulamin


Regulamin

OGÓLNE

1. Rejestracja na forum jest jednoznaczna z akceptacją poniższego regulaminu. Każdy user ma obowiązek go przestrzegać.
2. Forum zostało stworzone z myślą o dobrej zabawie i przyjemnym spędzeniu czasu, dlatego uprasza się o kulturalne zachowanie i niewszczynanie niepotrzebnych kłótni. Wszelkiego rodzaju spory prosimy rozwiązywać na neutralnym gruncie jakim są komunikatory internetowe, ewentualnie poprzez wiadomości prywatne.
3. Każdy użytkownik ma obowiązek zapoznać się z tematami w działach: fabularne, techniczne oraz tło fabularne.
4. Zabrania się umieszczania na forum treści obraźliwych, niezgodnych z prawem oraz rasistowskich.
5. Przed akceptacją karty postaci przez administrację zabrania się pisania postów fabularnych, tworzenia relacji, telefonów oraz kalendarza. Można brać udział w dyskusjach w dziale OFFTOP.
6. Multikonta – każdy user ma prawo do trzech kont bez zgody administracji. Na czwarte i każde kolejne konto wymagana jest zgoda administracji oraz jednorazowe przekroczenie łącznie 80 postów na pierwszych trzech kontach.
7. Nickiem postaci powinno być tylko i wyłącznie imię postaci oraz nazwisko. Zabrania się używania danych personalnych osób realnych oraz postaci fikcyjnych znanych z książek lub telewizji. Uważnie zapoznaj się z regulaminem - w jego treści znajduje się hasło, które powinieneś wpisać pod kartą postaci.
7.1 Nick postaci musi zawierać takie same personalia, jak te znajdujące się w Karcie Postaci. Zabronione jest używanie zdrobnień lub ksywek w nazwie danego konta. Dozwolone jest użycie drugiego imienia w postaci monogramu. Nick postaci = imię i nazwisko postaci zawarte w KP.
8. Zabronione jest powielanie imion postaci oraz nazwisk.
Powielanie imion - oznacza to zakaz powielania imion w każdej postaci (np. zmiany brzmienia imienia w nicku) - jeśli na forum jest już aktywna postać o imieniu np. Jonathan - kolejna postać nie może posiadać takiego samego pierwszego imienia. Wówczas zaakceptowany może zostać np. Johnny (gdzie Johnny to pełne imię danej postaci). Bierze się pod uwagę personalia zawarte w nicku i KP.
Powielanie nazwisk - dozwolone jest tylko i wyłącznie w przypadku członków tej samej rodziny.
9. W przypadku niestosowania się do któregoś z punktów regulaminu przyznawane będą upomnienia, a przypadku notorycznego łamania regulaminu, pojawią się również ostrzeżenia.
10. Regulamin w każdej chwili może ulec zmianie – o każdej z nich userzy zostaną poinformowani w odpowiednim temacie z ogłoszeniami.
11. Usuwanie kont:
  - konta bez kart postaci - po dziesięciu dniach od dołączenia na forum (trzy dni po przeterminowanej rezerwacji)
  - konta z nieuzupełnionymi kartami - po czternastu dniach od daty wstawienia postu
  - konta bez rezerwacji oraz bez kart postaci - dwudziestu czterech godzinach od dołączenia na forum


REZERWACJE WIZERUNKÓW I AVATARY

1. Na forum obowiązują avatary o wymiarach 200PX(szer) x 320PX(wys). Grafika powinna przedstawiać prawdziwe osoby użyczające naszym postaciom wizerunku – nie akceptujemy avatarów rysunkowych. Ponadto uprasza się o zachowanie estetyki i dobrego smaku przy wybieraniu avatara dla swojej postaci. Roznegliżowanie zdjęcia mogące urazić niektórych użytkowników będą bezzwłoczne usuwane.
1.1 Nie akceptujemy avatarów animowanych (gifów) – uprasza się o stosowanie zwykłych zdjęć przedstawiających postacie realne. Gify w avatarach bezzwłocznie będą usuwane!
2. Zmiana wizerunku:
  - postać aktywna - maksymalnie dwa razy za zgodą administratora
  - postać nieaktywna - tylko w przypadku przejęcia wizerunku przez innego usera
  W obu przypadkach należy skontaktować z administracją.

3. Podstawowa rezerwacja wynosi pełne siedem dni bez możliwości przedłużenia. Rezerwacja ważna jest do północy.
4. Przejęcie wizerunku możliwe jest:
  a) w przypadku zajętego wizerunku - od ostatniego postu minęły cztery tygodnie - rezerwacja ważna po północy, dnia następnego. Oznacza to, że właściciel ma czas na napisanie postu do godziny 23:59. O północy wizerunek znów trafia do obiegu.
  b) w przypadku rezerwacji wizerunku przez innego usera - po upływie 7 dni od wstawienia poprzedniej rezerwacji.
  c) w przypadku zajętego wizerunku, ale nie rozpoczęcia gry fabularnej przez usera - po upływie czterech dni od dnia akceptacji karty postaci przez administratora - wizerunek można przejąć po północy.

4.1 Każdy user ma 24 godziny na poprawę karty postaci, liczone od wstawienia postu z uwagami przez administratora. Po upływie 24 godzin wizerunek wraca do obiegu w przypadku nieważnej już rezerwacji. Wpisanie hasła pod KP jest potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem. Bez jego znajomości KP nie zostanie zaakceptowana.
5. Z jednego konta można zarezerwować dwa wizerunki: pierwszy dla siebie (właściwy) na 7 dni i dodatkowy na 24 godziny. W chwili podbicia rezerwacji przez zacytowanie postu z właściwego konta, rezerwacja automatycznie staje się rezerwacją tygodniową.
6. Dozwolona jest trzykrotna rezerwacja na dany wizerunek z konkretnego konta. Kolejne rezerwacje na ten sam wizerunek nie będą uznawane.

GRA FABULARNA I POSTACIE

1. Limit aktualnie rozgrywanych wątków jest nieograniczony (multilokacja). Uprasza się jednak o zachowanie chronologii – rozgrywki nie mogą odbywać się w tym samym czasie.
2. Jedno konto równa się jednej postaci.
3. Administrator ma prawo nie zaakceptować danej karty jeśli ma ku temu wyraźny powód, którym podzieli się z autorem postaci bezpośrednio w temacie karty postaci lub poprzez wiadomość prywatną.
4. Na forum nie ma możliwości tworzenia dwóch postaci o tym samym wyglądzie. Wyjątkiem są uzgodnione wcześniej z administracją bliźnięta.
5. Posty piszemy w trzeciej lub pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu przeszłego lub teraźniejszego.
6. Post nie może składać się z samych dialogów, powinien zawierać przemyślenia bohatera, opis jego uczuć oraz ogólnej sytuacji (na przykład w formie opowiadania).
7. Tematy z lokacjami dodawane są z konta Chicago, do którego dostęp ma administracja. Prośby o nowe tematy należy umieszczać w temacie z ZAMÓWIENIAMI. Wyjątkiem są "domy" postaci, które każdy z was urządza sobie samodzielnie.
8. Każdy user po akceptacji Karty Postaci i dodaniu go do odpowiedniej grupy przez administratora, może założyć swojej postaci takie tematy jak: RELACJE oraz TELEFON. Obowiązkowy dla wszystkich jest KALENDARZ.
9. Po akceptacji każdy user ma dokładnie 96 godzin na napisanie pierwszego postu fabularnego, nim wizerunek oraz zajmowana posada znów trafią do obiegu - chcemy uniknąć blokowania wizerunków oraz miejsc pracy. Za posty fabularne uznawane są posty w lokacjach, dłuższe rozmowy telefoniczne (tekst na wysokość avataru), oraz posty w dziale "inne gry": wyjazdy, retrospekcje, a także transport.
  - w przypadku przejęcia wizerunku lub posady przez kogoś innego, przed powrotem do gry dajemy możliwość podmiany zarówno pracy, jak i wizerunku.

10. Ciąża postaci na forum trwa realne trzy miesiące, na co nie jest wymagana zgoda administracji. Informację o ciąży postaci, jak i każdej innej dolegliwości należy umieścić w KALENDARZU.
11. Sceny erotyczne i wyjątkowo brutalne należy oznaczyć „+18” lub poprzez użycie atrybutu [hide].
12. Stanowiska pracy zajmowane są na zasadzie kto pierwszy ten lepszy – nie ma rezerwacji na dane stanowisko. Spis zajętych stanowisk aktualizowany jest na bieżąco, zaraz po akceptacji kart postaci.
13. Uśmiercenie postaci następuje tylko i wyłącznie za zgodą właściciela. O śmierci postaci należy poinformować administrację.
14. Konto Universal Person dostępne jest dla każdego gracza. UP zastępuje postacie drugoplanowe, często mające mniejszy lub większy wkład w życie fabularne naszych postaci. Takie postacie zazwyczaj używane są tylko jeden raz. Korzystając z konta UP gracz może wcielić się w każdą inną postać nieobecną na forum.
  Login: Universal Person
  Hasło: chicago

15. Rozgrywka w lokacjach "ważna" jest przez cztery tygodnie - oznacza to, że w przypadku braku oznaczenia "ZT" lub jakiejkolwiek innej informacji o opuszczeniu tematu przez graczy, inny gracz może rozpocząć rozgrywkę w danym miejscu dopiero po czterech tygodniach od ostatniego postu.
16. BLOKOWANIE WIZERUNKU* - w przypadku notorycznego blokowania wizerunku i wstawiania postu pod koniec regulaminowego czasu, administracja ma prawo wystosować do delikwenta upomnienie odnośnie aktywnej gry. Jeśli upomnienie nie przyniesie rezultatu, wizerunek trafia do obiegu, a postać do momentu ponownej aktywacji zostaje oznaczona jako nieaktywna. W szczególnych i uzasadnionych sytuacjach administracja ma prawo odebrać wizerunek bez upomnienia.
* Punkt ten brany jest pod uwagę w momencie, gdy wyżej wymieniona sytuacja powtarza się notorycznie przez trzy tygodnie.
17. Karty postaci - nawet gotowe do sprawdzenia! - wstawia się w subforum "w budowie". Temat należy "podbić" kolejnym postem, po szczegółowym zapoznaniu się z regulaminem.

NIEOBECNOŚCI I DEZAKTYWACJA

1. Postać może trafić do nieaktywnych po czterech tygodniach bez postu fabularnego.
  Każdy użytkownik ma cztery dni na napisanie pierwszego postu fabularnego po akceptacji karty postaci przez administratora. Po przekroczeniu czterech dni, zajmowany wizerunek może zostać przejęty przez innego użytkownika, a postać tym samym zostaje uznana za nieaktywną.

2. Maksymalny termin nieobecności to trzy tygodnie. Na dłuższe nieobecności zgodę musi wyrazić administracja.
3. Po skończonej nieobecności każdy user ma cztery pełne dni na powrót do gry. Jeśli w tym czasie nie pojawi się post fabularny, postać może zostać uznana za nieaktywną, a wizerunek oraz posada wracają wówczas do obiegu.
4. Akceptowana jest tylko nieobecność zgłoszona w przeznaczonym do tego temacie z konkretną datą powrotu. W przypadku bezterminowej nieobecności: „na czas nieokreślony” lub „wrócę, kiedy wrócę”, nieobecność uznaje się za nieważną.
4.1. Nie akceptujemy nieobecności postaci bez minimum trzech postów fabularnych.
4.2. Nie akceptujemy nieobecności „jedna po drugiej” - by nieobecność została uznana, należy rozegrać jedną pełną sesję fabularną na danej postaci od czasu ostatniej nieobecności. Przed dodaniem na listę sprawdzane będą ostatnie posty użytkownika.
W wyjątkowych sytuacjach należy skontaktować się z administracją forum.
5. Tematy takie jak karta postaci, telefony, relacje, transport, instagram, a także całe subforum z mieszkaniem postaci - zostają przeniesione do archiwum.
6. Ponowna AKTYWACJA POSTACI następuje po napisaniu postu fabularnego i zgłoszeniu się w zamówieniach.
7. Kasowane będą konta postaci nieaktywnych dłużej niż dwa miesiące.
8. Powielanie imion i nazwisk w przypadku aktywacji postaci.
Powielanie imion - powracający gracz nie musi zmieniać imienia podczas powrotu do czynnej rozgrywki. Jest to wyjątek od punktu 8 w części ogólnej regulaminu.
Powielanie nazwisk - podczas aktywacji postaci i jednocześnie "przyjęcia" danego nazwiska przez innego gracza - konieczna jest zmiana nazwiska lub ustalenie z drugim graczem relacji i powiązań rodzinnych. W przypadku porozumienia się w tej sprawie z drugim userem, dana postać może wrócić z dotychczasowymi personaliami. Wymagane hasło to: "biała chusteczka".

MISTRZ GRY

1. Rejestrując się na forum każdy user wyraża zgodę na ingerencję Mistrza Gry w swoich rozgrywkach. Działania Mistrza Gry będące w trwałe w skutkach dla danej postaci najpierw będą uzgodnione z userem poprzez wiadomość prywatną.
2. Mistrz Gry sprawuje władzę fabularną i jego posty nie mogą być ignorowane przez userów. W przypadku niestosowania się do poleceń Mistrza Gry, zostaną wyciągnięte konsekwencje fabularne. Analogicznie, działania zgodne z poleceniami Mistrza Gry będą nagradzane.
  W przypadku postaci zajmujących wysokie stanowiska (najczęściej kierownicze), wymagamy czynnego udziału w rozgrywkach służbowych. Zaniedbywanie obowiązków może skutkować usunięciem z dotychczas zajmowanego stanowiska. Służbowe rozgrywki nadzoruje Mistrz Gry.
  
 


profil
 
Chicago


Chicago

Wysłany: 18 Styczeń 2019, 13:56   


aktualizacja 18.01.2019

W związku z pytaniami z waszej strony odnośnie powielania imion - punkt w regulaminie został odpowiednio przeredagowany i brzmi on w następujący sposób:

  8. Zabronione jest powielanie imion postaci oraz nazwisk.
  Powielanie imion - oznacza to zakaz powielania imion w każdej postaci (np. zmiany brzmienia imienia w nicku) - jeśli na forum jest już aktywna postać o imieniu np. Jonathan - kolejna postać nie może posiadać takiego samego pierwszego imienia. Wówczas zaakceptowany może zostać np. Johnny (gdzie Johnny to pełne imię danej postaci).
  Powielanie nazwisk - dozwolone jest tylko i wyłącznie w przypadku członków tej samej rodziny.


Także punkt siódmy zyskał nowe brzmienie:
  7. Nickiem postaci powinno być tylko i wyłącznie imię postaci oraz nazwisko. Zabrania się używania danych personalnych osób realnych oraz postaci fikcyjnych znanych z książek lub telewizji.

Od tej pory nick postaci to tylko i wyłącznie imię oraz nazwisko postaci

Powyższe zasady obowiązują od tego momentu.
 


profil
 
Chicago


Chicago

Wysłany: 25 Maj 2019, 09:58   


aktualizacja 25.05.2019

W dniu dzisiejszym do regulaminu w części NIEOBECNOŚCI I DEZAKTYWACJA został dodany punkt ósmy:

  8. Powielanie imion i nazwisk w przypadku aktywacji postaci.
  Powielanie imion - powracający gracz nie musi zmieniać imienia podczas powrotu do czynnej rozgrywki. Jest to wyjątek od punktu 8 w części ogólnej regulaminu.
  Powielanie nazwisk - podczas aktywacji postaci i jednocześnie "przyjęcia" danego nazwiska przez innego gracza - konieczna jest zmiana nazwiska lub ustalenie z drugim graczem relacji i powiązań rodzinnych. W przypadku porozumienia się w tej sprawie z drugim userem, dana postać może wrócić z dotychczasowymi personaliami.

Innymi słowy, w przypadku powrotów należy upewnić się, czy nazwisko, którym posługiwała się dana postać, nadal jest wolne. Jeśli nie - należy wówczas skontaktować się z drugim graczem w celu ustalenia możliwych relacji rodzinnych lub z administracją, by zmienić dotychczasowe personalia. O wszystkich ustaleniach między graczami również należy informować administrację!

Powyższe zasady obowiązują od tego momentu.
 


profil
 
Chicago


Chicago

Wysłany: 24 Sierpień 2019, 00:26   


aktualizacja 24.08.2019
Chcąc ostatecznie wyjaśnić kwestię imion postaci - od tej pory nick postaci równy jest personaliom zawartych w karcie. W związku z tym punkt siódmy:

7. Nickiem postaci powinno być tylko i wyłącznie imię postaci oraz nazwisko. Zabrania się używania danych personalnych osób realnych oraz postaci fikcyjnych znanych z książek lub telewizji.

zyskał dodatkowy podpunkt:

7.1 Nick postaci musi zawierać takie same personalia, jak te znajdujące się w Karcie Postaci. Zabronione jest używanie zdrobnień lub ksywek w nazwie danego konta. Dozwolone jest użycie drugiego imienia w postaci monogramu. Nick postaci = imię i nazwisko postaci zawarte w KP.

Ponadto, zastrzegamy, że w kwestii powielania imion bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie powyższe personalia (nick+KP).

Powyższe zasady obowiązują od tego momentu.
 


profil
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
[ ZAMKNIĘTY ]
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Strona wygenerowana w 0,16 sekundy. Zapytań do SQL: 8